Όροι

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
• Για την εγγύηση της κράτησης απαιτείται επιβεβαίωση που υπογράφεται από το ξενοδοχείο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
• Δεν υπάρχει χρέωση για ακύρωση πριν από 21 ημέρες πριν από την επιβεβαιωμένη ημερομηνία άφιξης.
• Κάθε ακύρωση εντός:
0 έως 21 ημέρες έχει ως αποτέλεσμα το 100% του συνολικού κόστους της κράτησης
Η εμφάνιση ή η αναχώρηση πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση 100% της διαμονής.